Chả Cá Chiên Cao Cấp – Gói 1Kg

175,000 

Chả cá đã đạt chứng nhận VSATTP số 639/2015/YTKH-XNCB.

Chả Cá Chiên Cao Cấp – Gói 1Kg

175,000